Samenwerking Riverland Investments B.V.

Donderdag 27 augustus 2020 om 11.00 uur, vond op het kantoor van het ROBLVHA aan de Vierlinghstraat 6d in Werkendam de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena en Riverland Investments BV. Deze overeenkomst ziet toe op de gezamenlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein Giessen.

Dat is goed nieuws want de bedrijvigheid in gemeente Altena is groot. Prognoses laten zien dat er de komende 10 tot 15 jaar nog vraag is naar bedrijfskavels in de regio. Ook in Giessen is dit het geval. Naast de Kop van Brabant en de Bruine Kilhaven, is het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena (ROBLVHA) verantwoordelijk voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Giessen. Dit ligt ten zuidoosten van het bestaande bedrijventerrein De Rietdijk. In de afgelopen tijd zijn er al diverse aanvragen van grote bedrijven binnengekomen om daar grond af te nemen. De ruimte is alleen beperkt waardoor er onvoldoende ruimte zou overblijven voor andere kleinere bedrijven die zich hier willen vestigen. Bovendien hebben diverse bedrijven op De Rietdijk aangegeven behoefte te hebben aan meer ruimte. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zocht het ROBLVHA naar mogelijkheden.

Deze mogelijkheid vonden zij bij het naastgelegen terrein, dat in het bezit is van Riverland Investments BV. Door de percelen samen te voegen, kan de grond veel efficiënter ingezet worden en biedt dit meer mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting. Naast het samenvoegen van de grond, bundelen de partijen ook krachten en zien zij gezamenlijk toe op de ontwikkeling van het nieuwe terrein. De samenwerking werd eind vorige maand officieel bevestigd door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena en Riverland Investments BV. In de samenwerkingsovereenkomst zijn heldere afspraken gemaakt over de inbreng van gronden, de verdeling van kosten, risico’s en opbrengsten en de taken, inzet en rollen van iedere samenwerkingspartner.

Het ROBLVHA heeft de samenwerking geïnitieerd bij de gemeente Altena die het advies vervolgens heeft overgenomen. Luit Hoogenberg, directeur bij het ROBLVHA, is erg positief over de samenwerking. “Riverland Investments BV doet niet alleen aan belegging, maar heeft ook ervaring met de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ze weten hoe het werkt en wat je tegen komt in zo’n project. Dat maakt het samenwerken veel makkelijker: als je elkaar goed begrijpt, kom je sneller tot een goede samenwerking.”


Op de foto staan (van links naar rechts) Gerrit-Jan Kwetters en Ad Bax van Riverland Investments B.V. en (op de rug gezien) Luit Hoogenberg van het ROBLVHA. De ondertekening vond op gepaste afstand plaats in het bijzijn van de wethouders Matthijs van Oosten en Hans Tanis van gemeente Altena en van Richard Kranendonk en Robert de Graaf van Riverland Investments BV.

Bekijk ook

Nieuws

Volg hier de laatste ontwikkelingen op Kop van Brabant. >>

Projectbureau

Op zoek naar een kavel tot 5.000 m2? Wij verzorgen ook de uitgifte van lokale bedrijventerreinen in Land van Heusden en Altena! >>

Over

Aalburg, Woudrichem en Werkendam werken samen aan de ontwikkeling van Kop van Brabant. Kom alles te weten over het 46 hectare bruto bedrijvenpark. >>

Kavels

Zie in één oogopslag welke kavels beschikbaar, verkocht of in optie genomen zijn. >>